Hva er aldersmerking?
Aldersmerking er et system som skal sikre at innholdet i et underholdningsprodukt, som filmer, videoer, DVDer og dataspill,
har fått tydelig aldersmerking etter innhold. Aldersmerking fungerer som en veiledning til forbrukerne (især til foreldre),
og er dermed til hjelp når de skal avgjøre om de skal kjøpe et visst produkt eller ikke.

Data- og videospill spilles i dag av millioner av spillere over hele Europa.
I Storbritannia beskriver 37 % av befolkningen i alderen 16 til 49 seg som ”aktive spillere”
(dvs at de for tiden spiller spill på en konsoll, håndholdt datamaskin eller PC).
Til sammenligning blir 28% av befolkningen i Spania og Finland i alderen 16 til 49 definert som ”aktive spillere”. [Rapport fra Nielsen 2008].
Selv om de fleste spill (49%) egner seg for spillere i alle aldre, er det mange som bare egner seg for større barn eller tenåringer.
Noen spill (4%) egner seg dessuten bare for voksne (som er over 18 år gamle).

Aldersmerking på et spill bekrefter at det egner seg for spillere over en viss alder.
Et spill som er merket PEGI 7 egner seg med andre ord bare for barn som er sju år eller eldre,
mens et spill som er merket PEGI 18 bare egner seg for voksne som er atten år eller eldre.
PEGI-merkingen tar kun hensyn til hvilken aldersgruppe spillet er egnet for, derimot tas det ikke hensyn til vanskelighetsgrad.

PEGI blir brukt og er anerkjent over hele Europa og får sterk støtte fra Europakommisjonen.
Det ses som et eksempel på europeisk harmonisering når det gjelder å beskytte barn.

Hva betyr etikettene?
PEGI-etikettene sitter på for- og baksiden av emballasjen, og viser ett av følgende alderstrinn: 3, 7, 12, 16 og 18.
De gir en pålitelig indikasjon på hvor passende spillets innhold er med hensyn til mindreårige.
Aldersmerkingen tar ikke hensyn til vanskelighetsgrad eller eventuelle ferdigheter som kreves for å kunne spille et spill.


PEGI 3år grafikk
PEGI 3
Innholdet i spill som har fått denne aldersmerkingen antas å passe alle aldersgrupper.
En del vold i en komisk kontekst (den type tegneserievold som man finner i Snurre Sprett Tom & Jerry er akseptabelt.
Barnet bør ikke kunne forbinde figuren på skjermen med figurer i virkeligheten, de bør helt og holdent være fantasifigurer.
Spillet bør ikke inneholde noen lyder eller bilder som kan skremme småbarn.
Stygt språk bør ikke forekomme, og det bør heller ikke forekomme scener som inneholder nakenhet eller som på annen måte henspiller på seksuell aktivitet.


PEGI 7 år grafikk
PEGI 7
Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, men inneholder scener eller lyder som kan være skremmende, kan passe i denne kategorien.
En del scener med delvis nakenhet kan tillates, men aldri i en seksuell kontekst.


PEGI 12 år grafikk
PEGI 12
Videospill som viser noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot fantasifigurer
og / eller ikke utførlig beskrevet vold som utøves mot menneskelignende figurer eller lett gjenkjennelige dyr.
Og videospill som viser noe mer utførlig beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien.
Eventuelt stygt språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle skjellsord.


PEGI 16 år grafikk
PEGI 16
Denne aldersmerkingen gjelder når voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når et nivå som likner det man forventer seg i virkeligheten.
Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell aktivitet.


PEGI 18 år grafikk
PEGI 18
Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold.
Grov vold er vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil dreie seg om subjektive oppfatninger,
men kan generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få seeren til å føle avsmak.
Beskrivelser på baksiden av emballasjen redegjør for hovedårsakene til at et spill har fått en viss aldersmerking.
Det finnes åtte slike beskrivelser: vold, stygt språk, frykt, narkotika, sex, diskriminering, gambling og gambling på nettet med andre personer.


PEGI stygt språk grafikk
Stygt språk
Spillet inneholder stygt språk.


PEGI diskriminering grafikk
Diskriminering

Spillet inneholder beskrivelser av eller materiale som kan oppmuntre til diskriminering.


PEGI narkotika grafikk
Narkotika
Spillet henviser til eller skildrer bruk av narkotika.


PEGI frykt grafikk
Frykt
Spillet kan virke skremmende på små barn.


PEGI gambling grafikk
Gambling
Spillet oppmuntrer til eller lærer ut gambling.


PEGI sex grafikk
Sex
Spillet skildrer nakenhet og/eller seksuell atferd eller seksuelle henvisninger.


PEGI vold grafikk
Vold
Spillet inneholder voldsskildringer.


PEGI online grafikk
Online
Spillet kan spilles på nettet.
Informasjonen er hentet fra PEGI sin hjemmeside og du kan lese mer om merkingen her:
http://www.pegi.info/no/index